Voorbeelden

Om u een indruk te geven in welke gevallen u de Verkeersdeskundige kunt inschakelen, vindt hierna een korte beschrijving van twee cases.

  1. Second opinion over de gevolgen van uitbreiding van een school

Een gemeente besluit een basisschool uit te breiden, niet alleen bouwkundig maar ook wat het aantal uitgangen naar de openbare weg betreft. Eén van die nieuwe uitgangen komt op een voetpad uit, gelegen tussen twee woonblokken. Bewoners hebben hiertegen grote bezwaren, omdat ze grote groepen fietsende scholieren op het relatief smalle voetpad verwachten. De situatie wordt er daardoor onveiliger van. Om hun belangen te behartigen schakelen ze een advocaat in. Deze advocaat raadpleegt de verkeersdeskundige, juist om zijn expertise over verkeerssituaties. De verkeersdeskundige komt met een oordeel en advies waarmee de advocaat gemotiveerd bezwaar kan aantekenen bij de gemeente.

  1. Advies over de mogelijkheden van aansluiting van een te bouwen kantoorpand op een kruising.

Een projectontwikkelaar wil een kantoorpand op een kruising van gemeentelijke wegen aansluiten. De projectontwikkelaar wilt dit uiteraard zo goedkoop mogelijk doen en komt met een voorstel bij de gemeente. De gemeente verwerpt echter het voorstel met het argument dat conform de richtlijnen van wegontwerp een ingrijpende reconstructie moet plaatsvinden. De kosten hiervoor legt de gemeente bij de projectontwikkelaar. De projectontwikkelaar vraagt de verkeersdeskundige om een advies en second opinion. De verkeersdeskundige komt uiteindelijk met een oplossing die de belangen van beide partijen behartigt.

de Verkeersdeskundige kan u helpen bij het formuleren van uw standpunt in een beroeps- of bezwaarprocedure. Hoe? Download daarvoor de gratis White Paper – De Verkeersdeskundige.

Wilt u meer informatie?
U kunt mij per mail bereiken. Stel uw vraag en vermeldt uw gegevens, dan neem ik zo spoedig mogelijk contact met u op.